Unga experter på Barnsjukhuset Uppsala

25/05/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Möte och mexikansk mat

Möte och mexikansk mat

Några Unga Experter hade möte utomhus i solen med mexikansk mat.

Vi skulle spelat kubb, men hade så mycket att prata om så det inte hanns med.

 • en grupp Unga Experter kommer bildas på BUP i Uppsala. Vi ska ha kontakt med dem och hjälpa till!
 • kallelser till barn och unga från sjukhuset kommer att göras om, och vi ska vara med och tycka till
 • vi är med när Barnombudet i Uppsala har en familjedag den 4 september vid Ekoln nere i Sunnersta
 • vi är med i en ansökan om pengar till en satsning på 1177-på-nätet-för-unga som ska heta MediPrep
 • vi har fått återkoppling från en forskare som jobbat med hur unga tycker att de kan använda journalen via nätet
 • ambulansen i Stockholm har kontaktat oss för att de vill ha konst i ambulanserna. Vi ska vara med och tycka till om det. Konst i vården är kul, snyggt och bra.

 

24/04/2022
av Samordnare Unga Experter
Kommentarer inaktiverade för Patientupplevelsen

Patientupplevelsen

Torsdag den 21/4 deltog Unga Experter på en workshop på Akademska Sjukhuset. Arbetet heter Patientupplevelsen och man vill se över vad som kan förbättras för att det ska bli trevligare, lättare eller bättre att besöka sjukhuset.

 

Rådet fick tillsammans komma fram till de saker som vi tycker är allra viktigast för våra vårdbesök och vad som bör förbättras. Några av dessa saker var trevliga miljöer, digitala kartor, gott om parkeringsplatser, bättre restaurang på barnsjukhuset, digitala kallelser med mera. Dessutom bjöds det på fika.

01/04/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Tips – för att bilda ungdomsråd i barnsjukvården

Tips – för att bilda ungdomsråd i barnsjukvården

Unga samordnare Ella har skrivit en handbok för hur rådet arbetar i Uppsala. Läs den här.

 

Här nedanför kan du läsa några tips från Martin Price och Anna Gutniak som arbetat med ungdomsråd i vården i flera år.

1) Bestäm er i ledningsgruppen. Om den unga gruppen bedöms viktig för er kommer medlemmarna att känna det och dialogen fungera bättre.

2) Utse en eller ett par medarbetare som är stöd- och kontaktpersoner för gruppen. Någon av dem får gärna vara med i ledningsgruppen, i annat fall utses någon av er chefer att vara i nära kontakt med kontaktpersonerna och gruppen.

3) Kontaktpersonen får viss tid avsatt för att (i normalfallet) kunna delta vid mötena, samt en viss budget för fika och den ersättning som medlemmarna erbjuds.

4) Skapa kontinuitet genom att minst månatligen ha ungdomsrådet och dess ärenden som punkt på ledningsgruppens dagordning. Genom denna planering vet gruppen när de kan förvänta sig svar på sina förslag och ni som ledningsgrupp håller känslan av relevans levande i gruppen genom att de får aktuella frågor.

5) Tänk brett i vad de unga kan och vill tycka till om. Inkludera dem i utvecklingsfrågor, lokalplanering, enkätutformning, avvikelsehantering och i nöjdhetsmätning. Bjud in dem till medarbetares introduktion och fortbildning.

6) Medlemmar till gruppen kan väsentligen bara rekryteras av er medarbetare. Avhoppen från grupperna är mycket få, men ungdomarna måste ha hjälp av er att hitta de som vill vara med. Det kan till en början vara enklast att rekrytera patienter med kronisk sjukdom i er mottagningsverksamhet, men även unga med cancer eller med unga anhöriga (tex syskon) kan delta.

7) När gruppen formats och har viss självständighet kan ni tim-arvodera en av medlemmarna som ung samordnare. I samarbete med er verksamhetens kontaktperson kan samordnaren förbereda gruppens agenda och ha det mesta av kontakterna kring ärenden.

07/03/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Senaste mötet

Senaste mötet

Den 3 mars hade vi möte.

6 ungdomar och Martin från Barnombudet var med. Vi lagade egen mat: färsk pasta, pesto och avslutade med glass.

 

Några i gruppen har varit gäst-experter på läkarprogrammet i Stockholm. Där får studenterna ställa frågor till de unga experterna om hur det är att vara i barnsjukvården. Väldigt bra och givande, för alla.

Vi är också i kontakt med några andra unga expertråd i landet. Kanske ska vi göra mer saker ihop.

En hemsida för barn och unga, som ska likna 1177 håller på att tas fram. Den kommer heta MediPrep. De som gör sidan vill ha med våra unga experter. Vi vill hjälp till.

Ella och Martin ska skriva till barnsjukhuset i Uppsala, för att få igång ett starkare samarbete igen, efter pandemin. Vi ska också boka det efterlängtade studiebesöket på ambulansen.

Vi diskuterade vilka ärenden gruppen ska börja jobba med nu 2022. Vi vill fortsätta med:

 • hur det ska fungera när en ungdom ska flyttas över till vuxensjukvården
 • hur det fungerar när studenter är med på barnsjukhuset, och gör praktik som läkare, sjuksköterskor med mera. Ibland känns det fel att som unga patient prata med sin ordinarie behandlare, när en främling är med i rummet.
 • och en hel del andra frågor

 

Unga Experter bjuds ofta in att vara med på möten och konferenser. Och hjälpa andra unga råd att starta. Alla medlemmar i rådet går i skolan, och vi hinner inte med allt. Vi diskuterade hur vi ska göra.

16/12/2021
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Avslutning för 2021

Avslutning för 2021

Vi har haft 8 möten och ett studiebesök under året – trots pandemin! Och blivit utsedda till ett av landets bästa patientråd och deltagit på nationella barnrättsdagarna med mera.

När vi hade avslutning igår fick en av oss isbergssallad på pizzan istället för ruccola – men stämningen var ändå på topp.

Följ oss under 2022!

17/11/2021
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för läkemedel – 1177 – cancer med mera

läkemedel – 1177 – cancer med mera

Den 11 november hade vi möte via Teams. Vi längtar efter att börja ha fysiska möten!

 • Unga Experter i Uppsala har blivit tillfrågade av forskare om hur barn/unga med cancer använder journalen via nätet på 1177.se Forskarna ska göra en enkät, och vi tyckte till om hur frågorna var.
 • Ella – vår unga samordnare – är med i en debattartikel i nummer sex av tidningen Barnläkaren. Den kommer ut 10 december.
 • Läkemedel som är bättre anpassade för barn och unga.  Unga Experter har kontakt med en farmaceut (läkemedelsexpert) och ska besöka hans laboratorium på nästa möte den 30 november. Vill du vara med?

Du följer väl oss på Instagram?

17/09/2021
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Höstens första möte

Höstens första möte

Måndag 20 september kl 17 är det möte via Teams.

Ella berättar om vad som hänt sedan sist.

Och hur det går med våra ärenden.

Vi planerar för studiebesöken i höst.