Unga experter på Barnsjukhuset Uppsala

08/02/2023
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Senaste mötet

Senaste mötet

31 januari hade Unga Experter möte och åt goda pizzor.

Mötesrummet på Barnombudets kontor, Drottninggatan 8, Uppsala.

Vi hade besök av Jenny som är gruppens nya kontaktperson på Barnsjukhuset. Martin från Barnombudet deltog också.

 1. Ungdomarna i gruppen ska bli fler. Barnsjukhuset ska hjälpa till genom att påminna de som jobbar på sjukhuset att tipsa ungdomar om Unga Experter. Vi ska ta fram en ny liten info-lapp som kan delas ut.
 2. Jenny pratar med cheferna på barnsjukhuset så de kommer ihåg att skicka frågor till Unga Experter. Vi diskuterade om ”Idékraft” kan användas för att skicka och ta emot frågor.
 3. En del av barnsjukhuset (Folke Bernadotte) ska byta lokaler och vill göra en barnkonsekvensanalys. Unga Experter hjälper till.
 4. Barnsjukhuset ska börja använda materialet ”Delaktighetsboken”. Det är en bok som kan fyllas i av den unga patienten och vården tillsammans. Unga Experter ska vara med och tycka till innan den börjar användas.
 5. När en ung patient blir vuxen och lämnar barnsjukhuset. En i gruppen har fått en bra sammanställning av sin läkare. När hon träffar sin nya läkare i vuxenvården kan hon visa upp det hon vill av det. Det känns bra. Olika patienter kan vilja ha olika stöd i övergången till vuxenvården.
 6. Det finns en ny stor hemsida om barn i sjukvården www.mediprep.se Vi kollade på den lite snabbt och vill gärna höra vad ni tycker. Vad tycker ni?
 7. Hur gammal ska man vara eller får man vara i Unga Experter? Ja, det bestämmer ju vi i gruppen, men vi diskuterade det för att några i gruppen fyller 18 år i år. Vi ska diskutera detta mer, men funderar på om det är ok så länge man går på gymnasiet. Någon undre ålder har vi inte men typ 8-10 år är nog bra åtminstone. Vi pratade också om hur gammal den unga samordnaren ska vara? Kan han eller hon vara äldre, typ 20 år eller mer? Som det är nu är hon medlem i gruppen och alltså under 18 år.
 8. Enkäten om digitala vårdmöten. Barn och ungdomar kan svara på en kort enkät om att vara i ett digitalt möte med vården. Hjälp oss sprida denna! Länk till sidan.
 9. Våren 2023 hoppas vi på fler spännande studiebesök, bland annat till ambulanshelikoptern.

13/12/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Vad tycker du om digitala vårdmöten?

Vad tycker du om digitala vårdmöten?

Hej alla barn och ungdomar!

Hjälp oss att svara på några korta frågor om att ha digital kontakt med vården. Vi som ställer frågorna är med i en nationell arbetsgrupp för att digitala möten för barn och unga ska bli bättre. Läs om arbetet här om du vill.

 • Dina svar stannar hos oss i gruppen.
 • I frågorna står det vården men vi menar alla ställen där du får hälso- eller sjukvård, som elevhälsan, vårdcentral, sjukhus, tandvården, ungdomsmottagning eller BUP.
 • Med digitala vårdmöten menar vi i första hand video-möten med både bild och ljud som du kan ha i datorn, plattan eller i mobilen.
 • Svara på de frågor du vill.

Länk till enkäten. 

23/11/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Ambulansen – studiebesök

Ambulansen – studiebesök

Tisdag 29 nov kl 17 träffas vi vid ambulansen vid Akademiska sjukhuset. Vi får en rundtur där. Efter det går vi till Barnombudets lokaler och äter och har möte.

01/11/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Vi besökte Sundsvall – för att bilda nytt expertråd

Vi besökte Sundsvall – för att bilda nytt expertråd

Barn- och ungdomssjukvården i Sundsvall ska bilda ett expertråd för unga.

Vi åkte dit för att hjälpa dem. Här är några av deras unga experter, och några av Uppsalas. Samt vuxna från deras verksamhet och Martin från Barnombudet i Uppsala.

De unga expertråd vi känner till nu finns i
Uppsala, Lund, Halmstad, Växjö, Örebro, Gävle, Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Linköping, Skövde

27/09/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Välja vårdcentral? Socialstyrelsen kom på besök …

Välja vårdcentral? Socialstyrelsen kom på besök …

Ikväll hade Unga Experter möte där vi hade besök av några som jobbar på Socialstyrelsen.

De vill veta vad ungdomarna tyckte om:

1) hur unga idag tar kontakt med vården
2) hur unga använder digitala vårdtjänster
3) vad unga tycker är viktigt när en väljer en vårdcentral. Och vilken information information om vårdcentralen som är viktig för att göra ett bra val.

Några av de unga experterna var med på plats, och en deltog via video. Några hade fått förhinder. Vi som var på plats åt också Tacos från restaurangen i huset.

Vi hade också med några extra experter som annars skriver i ungdomstidningen Word. Läs gärna den tidningen här LÄNK

25/05/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Möte och mexikansk mat

Möte och mexikansk mat

Några Unga Experter hade möte utomhus i solen med mexikansk mat.

Vi skulle spelat kubb, men hade så mycket att prata om så det inte hanns med.

 • en grupp Unga Experter kommer bildas på BUP i Uppsala. Vi ska ha kontakt med dem och hjälpa till!
 • kallelser till barn och unga från sjukhuset kommer att göras om, och vi ska vara med och tycka till
 • vi är med när Barnombudet i Uppsala har en familjedag den 4 september vid Ekoln nere i Sunnersta
 • vi är med i en ansökan om pengar till en satsning på 1177-på-nätet-för-unga som ska heta MediPrep
 • vi har fått återkoppling från en forskare som jobbat med hur unga tycker att de kan använda journalen via nätet
 • ambulansen i Stockholm har kontaktat oss för att de vill ha konst i ambulanserna. Vi ska vara med och tycka till om det. Konst i vården är kul, snyggt och bra.

 

24/04/2022
av Samordnare Unga Experter
Kommentarer inaktiverade för Patientupplevelsen

Patientupplevelsen

Torsdag den 21/4 deltog Unga Experter på en workshop på Akademska Sjukhuset. Arbetet heter Patientupplevelsen och man vill se över vad som kan förbättras för att det ska bli trevligare, lättare eller bättre att besöka sjukhuset.

 

Rådet fick tillsammans komma fram till de saker som vi tycker är allra viktigast för våra vårdbesök och vad som bör förbättras. Några av dessa saker var trevliga miljöer, digitala kartor, gott om parkeringsplatser, bättre restaurang på barnsjukhuset, digitala kallelser med mera. Dessutom bjöds det på fika.

01/04/2022
av martinboiu
Kommentarer inaktiverade för Tips – för att bilda ungdomsråd i barnsjukvården

Tips – för att bilda ungdomsråd i barnsjukvården

Unga samordnare Ella har skrivit en handbok för hur rådet arbetar i Uppsala. Läs den här.

 

Här nedanför kan du läsa några tips från Martin Price och Anna Gutniak som arbetat med ungdomsråd i vården i flera år.

1) Bestäm er i ledningsgruppen. Om den unga gruppen bedöms viktig för er kommer medlemmarna att känna det och dialogen fungera bättre.

2) Utse en eller ett par medarbetare som är stöd- och kontaktpersoner för gruppen. Någon av dem får gärna vara med i ledningsgruppen, i annat fall utses någon av er chefer att vara i nära kontakt med kontaktpersonerna och gruppen.

3) Kontaktpersonen får viss tid avsatt för att (i normalfallet) kunna delta vid mötena, samt en viss budget för fika och den ersättning som medlemmarna erbjuds.

4) Skapa kontinuitet genom att minst månatligen ha ungdomsrådet och dess ärenden som punkt på ledningsgruppens dagordning. Genom denna planering vet gruppen när de kan förvänta sig svar på sina förslag och ni som ledningsgrupp håller känslan av relevans levande i gruppen genom att de får aktuella frågor.

5) Tänk brett i vad de unga kan och vill tycka till om. Inkludera dem i utvecklingsfrågor, lokalplanering, enkätutformning, avvikelsehantering och i nöjdhetsmätning. Bjud in dem till medarbetares introduktion och fortbildning.

6) Medlemmar till gruppen kan väsentligen bara rekryteras av er medarbetare. Avhoppen från grupperna är mycket få, men ungdomarna måste ha hjälp av er att hitta de som vill vara med. Det kan till en början vara enklast att rekrytera patienter med kronisk sjukdom i er mottagningsverksamhet, men även unga med cancer eller med unga anhöriga (tex syskon) kan delta.

7) När gruppen formats och har viss självständighet kan ni tim-arvodera en av medlemmarna som ung samordnare. I samarbete med er verksamhetens kontaktperson kan samordnaren förbereda gruppens agenda och ha det mesta av kontakterna kring ärenden.