Unga experter på Barnsjukhuset Uppsala

Barnrättsdagarna

Unga Experter har bestämt sig för att delta och bidra till Barnrättsdagarna i höst, en digital konferens arrangerad av stiftelsen Almänna Barnhuset. Temat för årets upplaga är Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Redan i slutet på augusti åker några av rådets medlemmar till Nyköping för filminspelning. Konferensen går sedan live 14 -15 september.