Unga experter på Barnsjukhuset Uppsala

Kontakt

Vill du vara med? Eller ställa en fråga?

Kontakta:

  • Ella och Kajsa, unga samordnare för expertrådet  samordnare@ungaexperter.se
  • Martin Price, barnrättsombud, 018-69 44 99

Eller skriv något nedan så ser vi till att det kommer rätt.